+381 63 320 170 info@andric.pro

Yupi Stars

Prvi domaći dečiji časopis Yupi Stars sa ekološkom temom. Ovaj časopis na efektan i zanimljiv način populariše važnost životne sredine i njene zaštite, što predstavlja značajnu novinu u odnosu na sve druge vidove promocije ekoloških vrednosti. Ovo izdanje će obogatiti osnovna obrazovna i vaspitna saznanja o zdravom životu i zaštiti životne sredine. Glavni junaci su ljupki i živi likovi sa kojima se deca lako identifikuju. Njihova radnja je uzbudljiva, osvaja i mobiliše male čitaoce i gledaoce da u još većoj meri postanu zaštitnici prirode i životne okoline. Ova izdanja će nastavnicima poslužiti kao osnov za organizovanje čitavog niza dodatnih aktivnosti. Ukupan tiraž 240.000 primeraka.

ISSN 1821-3219

UDK 087.5

COBISS.SR-ID 171035660