+381 63 320 170 info@andric.pro

Mašta čini svašta

Specijalno izdanje nastalo kao skraćena verzija izdanja “Kolibri”.  Časopis je zasnovan na realnim ali i zmišljenim likovima sa puno matematičkih i enigmatskih zadataka. Ukupan tiraž 400.000 primeraka.

ISSN 1821-3227/EAN 979 86-85491-11-4
UDK 087.5
COBISS.SR-ID 171033356