+381 63 320 170 info@andric.pro

Bojalica

Prvi dečiji časopis namenjen najmlađima +3 godine. U kompletu sa časopisom obično se nalaze drvene bojice. Svaki naslov ima posebnu temu koja uči najmlađe raznim veštinama. Ukupan tiraž 120.000 primeraka.

ISSN 1821-0651
UDK 087.5
COBISS.SR-ID 155453708